Main Event
Dagen

Lex Veldhuis uitgeschakeld

Webjoker
Lex Veldhuis

Van de 40.000 die hij in de break nog had, was Lex al afgezakt naar 34.000. Geen grootse potten maar een milsukte driebet, een klein potje tegen Barney Boatman en wat openraises die gedriebet werden waren daar debet aan.

Die 34.000 zou hij echter niet weten vast te houden. Er kwam nogal wat kijken bij de hand, want er was meer aan de hand dan je zou kunnen opmerken uit een platte handhistory. Eén van de spelers aan tafel had al twee keer een gedriebette pot verloren en werd nog meer op tilt geholpen toen Lex een opmerking over zijn stack maakte. De man verzamelde namelijk continu de ante chips, door zijn ante met een grotere waarde chip te betalen waardoor hij telkens wisselgeld kreeg, en Lex vroeg of hij zijn ante gewoon eens kon betalen met de chips die daarvoor bedoeld waren. Doordat de man alle ante chips verzamelde moest men namelijk continu wisselen omdat iedereen een tekort had wat het spel aanzienlijk vertraagde.

Niet lang na die opmerking driebette hij Veldhuis die die eerste keer nog gewoon foldde. Als het niet veel later nog eens gebeurt dan legt Lex zich er niet zo snel bij neer. Veldhuis opent naar 1.000, een minraise, en krijgt een driebet van de man naar 2.500. Een andere speler koud-vierbet naar 6.000 en Lex mag het zeggen. Die denkt dat het een mooie vierbetspot is voor de derde betrokkene en denkt dat hij nog best vaak zou gaan folden. Veldhuis schoof dan ook zijn chips naar het midden met zijn {A-Spades}{4-Spades} maar zag de driebetter ook direct allin pushen. De vierbetter gaf snel op, die had niets en zou sowieso gefold hebben gaf hij aan.

Maar dat was dus niet het probleem voor Veldhuis die met aas-vier het moest opnemen tegen aas-koning. Een koning op de turn zorgde ervoor dat het al na vier gemeenschappelijke kaarten over was voor de Nederlandse Team PokerStars Pro. Lex kon wel leven met zijn beslissing en geniet nog even van een massage aan een lege tafel verderop.

Chip counts
Lex Veldhuis nl Uitgeschakeld

Tags: Lex Veldhuis