Main Event
Dagen

Leon Viellevoije uitgeschakeld

Webjoker

Niemand aan tafel lijkt zich te kunnen herinneren hoe de speler op stoel 1 (Leon Viellevoije) aan zijn toernooieinde is gekomen. We kijken nog heel even hoopvol richting Roger Hairabedian maar die beantwoord onze blik met niets dan leegte in zijn ogen. Ook hij weet het blijkbaar niet.

Feit blijft dat er iemand anders op de stoel zit waar Leon zat het merendeel van de dag. Als we Leon nog tegen het lijf lopen, laten we het u weten.

Chip counts
Leon Viellevoije Uitgeschakeld

Tags: Leon ViellevoijeRoger Hairabedian