Main Event
Dagen

Boeken wint van Lodden

Webjoker • Level 18: 3,000-6,000, 1,000 ante

Johnny Lodden opent under-the-gun naar 12.000 en alleen Noah Boeken in de kleine blind maakt de call. Beide spelers checken op {Q-Hearts}{7-Spades}{2-Clubs} waarna de {A-Spades} op de turn valt. Noah check-callt een 15.000 bet waarna de {5-Spades} komt. Noah checkt naar Lodden (de chipleader) toe en die bet 44.000. Noah maakt de call en Lodden zegt "You're good" voor hij {7-Hearts}{8-Hearts} laat zien. Noah toont {A-Diamonds}{J-Clubs} en schraapt de pot binnen.

Chip counts
Noah Boeken nl 250,000 80,000

Tags: Johnny LoddenNoah Boeken