Main Event
Dagen

Boeken moet short verder

Webjoker • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante
Noah Boeken

Noah Boeken opent under-the-gun naar 16.000 en pikt alleen Johnny Lodden op de hijack op als caller. {5-Clubs}{7-Hearts}{3-Spades} op de flop en Lodden callt de 20.000 c-bet van Boeken. De turn is de {3-Diamonds} en Noah checkt naar Lodden toe die 33.000 bet. Noah callt en check-callt na lang nadenken nog eens 88.000 op de {5-Spades}-river. Lodden laat {5-Diamonds}{6-Diamonds} zien voor een fullhouse en Boeken muckt met een vies gezicht.

Chip counts
Noah Boeken nl 80,000 -170,000

Tags: Johnny LoddenNoah Boeken