Main Event
Dagen

Boeken dubbelt (alweer) door Wahlbeck

Webjoker • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante

We missen de actie preflop maar veronderstellen dat Boeken heeft geshoved na een open van Wahlbeck. 79.000 is het totaal en Boeken laat bij showdown {8-Hearts}{8-Clubs} zien. Ville Wahlbeck toont {6-Clubs}{6-Hearts} en de flop komt {K-Spades}{K-Hearts}{10-Clubs}. Tafelgenoot Johnny Lodden zegt dat het een chop pot gaat worden maar de {7-Clubs} op de turn zorgt daar nog niet voor. "Seven on the river" zegt Lodden en jawel; {7-Diamonds}.

Ville denkt dat het een splitpot is en pakt zijn 79.000 terug. Noah kijkt een milliseconde verdwaasd en dan is de tafel al begonnen met protesteren. Wahlbeck herstelt zijn fout en stapelt weer 79.000 af om Boeken daadwerkelijk te dubbelen.

Chip counts
Noah Boeken nl 177,000 97,000

Tags: Johnny LoddenNoah BoekenVille Wahlbeck