Main Event
Dagen

Freerk Post dubbelt Jason Koon

Webjoker • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante
Freerk Post

Freerk Post is nog maar net gedubbeld, maar is direct daarna alweer allin. Als iedereen naar hem toe foldt, zet hij vanuit de kleine blind allin zijn buurman allin. Post laat {Q-Spades}{10-Clubs} zien als Jason Koon de call heeft gemaakt met {4-Diamonds}{4-Clubs}.

Post lijkt Koon uit te schakelen als er {Q-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Spades} op tafel komt. De {6-Clubs} op de turn is echter zo'n beetje de beste kaart voor Koon buiten een {5-}. De {3-Spades} op de river geeft Jason een straat en recht op honderd procent van de pot.

Chip counts
Freerk Post nl 267,000 -187,000

Tags: Freerk PostJason Koon