Main Event
Dagen

Post dubbelt door Herve

Webjoker • Level 23: 10,000-20,000, 3,000 ante
Freerk Post

Matthieu Herve opent de button naar 40.000 en Freerk Post gaat allin vanuit de kleine blind. Romeo Robert twijfelt heel lang in de grote blind maar foldt uiteindelijk toch. Herve callt met tegenzin als hij te horen krijgt dat het 124.000 totaal is.

Post laat {A-Diamonds}{J-Spades} zien en heeft het goed tegen de {J-Clubs}{9-Spades} van Herve. De flop is direct goed: {A-Hearts}{3-Clubs}{7-Spades}. Op de turn is de double-up al binnen als de {2-Diamonds} verschijnt. De {9-Diamonds} op de river helpt Herve niet.

Chip counts
Freerk Post nl 289,000 165,000

Tags: Freerk PostMatthieu Herve