Main Event
Dagen

Ook de laatste landgenoot naar de rail

Happy_Freaked
De laatste Nederlander mag naar huis
Terwijl er weer een tafel opgebroken is begin ik mijn zoektocht naar Jean-Phillipe Schoonbrood maar na wat rondvragen kom ik erachter dat hij gebust is. Onze Britse collega Howard geeft tekst en uitleg. "There was a {A-?}{J-Diamonds}{8-Diamonds} flop and he pushed all in for 110.000 in a pot of 40.000 chips. Steve Jelinek made the call with {A-Clubs}{J-Clubs} and the Dutchman showed {5-Diamonds}{7-Diamonds}. The turn and river were both hearts and he was out leaving Jelinek amazed by the move of his opponent."

We hebben morgen dus geen Nederlanders meer als de webcast begint, laten we hopen dat er veel andere bekende spelers het goed doen zodat we nog twee interessante laatste dagen krijgen.

Tags: Jean-Phillipe Schoonbrood