Frontbet niet succesvol voor Hollink

Rob Hollink en Daniël van Kalkeren gaan vijf handed naar een flop als een speler vanaf early position opent. Van Kalkeren zit op de button en Hollink zit tegen iedereen uit positie op de small blind.

De flop brengt {4-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Clubs} waarop Hollink 800 frontbet, de big blind en de initial raiser callen, terwijl de Van Kalkeren en de andere speler in de hand passen.

Zowel de {K-Spades} turn als {7-Clubs} river worden rond gecheckt door de overgebleven drie spelers in de hand. De initial raiser opent {K-Diamonds}{J-Diamonds} en dat is de winnende hand.

Tags: Rob HollinkDaniël van Kalkeren