SUMS Freeze-out

Dani Hoekzema wordt ge-1-outerd

Stevedude
Voor de flop gaan er van 3 spelers, waaronder Dani, de chips erin.
Dani laat {Q-Diamonds}{Q-Clubs} zien tegen {A-Hearts}{J-Diamonds} en {J-Hearts}{J-Spades}.

Op de river verschijnt de {J-Clubs} en Dani moet teleurgesteld naar de rail.

Tags: Dani HoekzemaDe railSUMS