Sunday Special Maart

DaCazz is Out..

KellieJ18
Robbie "DaCazz" Kersjes is er helaas uit als 14e. Hij ging all-in met {4-Hearts}{3-Hearts}, een poging om te stealen. DaCazz werd gecalled door iemand die hem {J-Hearts}{J-Clubs} liet zien.

De flop: {10-Diamonds}{A-Clubs}{6-Hearts}
De turn: {10-Clubs}
River: {K-Spades}

Helaas DaCazz!

Tags: SUMSDaCazz