Sunday Special Maart

Helaas, Jordy ligt eruit.

jordyv
Jordy verloor een stevige pot met {8-Diamonds}{8-Hearts} tegen {A-Hearts}{K-Spades}. Op de flop kwam een Koning, waardoor de pot van 80k naar John Goossens toeschoof. De volgende hand ging Kramers all-in met {A-Spades}{J-Clubs}. Jordy called all-in met {A-Hearts}{8-Diamonds}.
Flop:{9-Clubs}{3-Diamonds}{6-Spades}
Turn: {7-Hearts}
River: {4-Clubs}

Voor beiden geen enkele hulp, dus won Kramers de pot met de hoogste kaarten.

Tags: finaletafelSUMSoutJordy