Sunday Special Maart

Another 1 bites the Dust

jordyv
Steven van Zadelhoff raised preflop All In met {6-Hearts}{6-Diamonds}.

John Goossens in seat 5 maakt de call met {K-Diamonds}{J-Clubs}, een coinflip dus.

Het board brengt: {8-Spades}{6-Clubs}{4-Clubs}{2-Spades}{2-Hearts}

John goossens is dus Out.

nog 3 spelers over.