Freeze-out toernooi

Allain wint 3 way all-in

KellieJ18
Drie mensen gaan all-in en de pot gaat naar Allain. De side-pot gaat naar iemand anders. Een derde ligt eruit. Dit gebeurde als volgt:

Drie man gaan all-in na de flop van {10-Spades}{J-Spades}{2-Diamonds}. Allain heeft {8-Diamonds}{8-Spades}, man 1 heeft {9-Spades}{9-Hearts}, en man 2 heeft {A-Hearts}{Q-Clubs}.

De turn is een {3-Hearts}, en de river verandert eigenlijk anders, daar komt namelijk een {8-Hearts} aanzetten. Hierdoor wint Allain, en wordt de speler met {A-Hearts}{Q-Clubs} uitgeschakeld.

Tags: TSOPHC EnschedeAllain