Freeze-out toernooi

TPN Bart Wetstijn is out!

KellieJ18
Ook Bart Wetstijn heeft helaas het veld moeten ruimen. Met '"a chip and a chair" komt Bart allin met {7-Clubs}{8-Hearts}. Hij hit 2 pair op het board, maar de villain hit een hogere 2 pair met {Q2}{2-Diamonds}.

Tags: HC EnschedeTSOP