Main Event TSOP

Jorryt alweer op de weg terug

Stevedude
Na zijn zojuist gemaakte fout krijgt hij van 2 andere spelers, waaronder Ron Stoffers, de chips erin met {A-Hearts}{A-Clubs}.
Ron laat {A-Diamonds}{K-Spades} zien en en de andere speler heeft {Q-Spades}{Q-Diamonds}.

De aas op de turn zorgt ervoor dat Ron de side pot wint en Jorryt pakt de main pot.

Jorryt naar 6,5K en Ron naar 11K

Tags: Jorryt van HooffRon Stofferspocket rockets