Main Event TSOP

Marcel Luske gooit Jean George eruit

KellieJ18
Preflop maakt Marcel een raise naar 300. George callt met {Q-Hearts}{10-Clubs}. Op de flop komt {Q-Spades}{4-Spades}{7-Hearts} en George maakt een bet van 1K. Marcel callt deze en de turn is ook een schoppen. Jean George gaat all-in, niet wetend dat Marcel the nuts blijkt te hebben, en Marcel callt dus. De river is blank, Marcel laat {A-Spades}{3-Spades} zien en George's vrouwen zijn dus beat.

Tags: Marcel LuskeflushHC EnschedeTSOPJean George