Main Event TSOP

Tienen no good!

KellieJ18
Johan Rensink verliest een flinke pot zojuist. Hij raisde preflop met {10-Hearts}{10-Clubs}, en Clementine Hollink pusht daarna met {A-Spades}{K-Hearts}. Ze hit een Aasje, en haalt daarmee een hap uit de stack van Rensink.

Tags: HC EnschedeTSOPHollink