Main Event TSOP

"Het was wel gezellig toch?"

Stevedude
Wanneer het opeens druk wordt aan een tafel weet je dat er iets aan de hand is, we wringen ons ertussen en zien het volgende:

Op een flop van {9-Clubs}{7-Clubs}{5-Clubs} zijn Peter Dekker en Hans all in.
Peter heeft een setje negens gehit en Hans heeft {Q-Diamonds}{Q-Clubs}.
De turn maakt de flush compleet voor Hans met {8-Clubs}. Peter heeft echter nog voldoende outs (9 voor een fullhouse, 1 voor quads en een {6-Clubs} voor een split pot) om de pot te winnen. De river is de {4-Clubs} en Peter wenst Hans veel succes verder.
Frank Koomen komt aanlopen en troost zijn gabber: "Het was wel gezellig toch?"

Tags: Frank KoomenPeter DekkerHans