Main Event TSOP

Thierry dubbelt op!!!

KellieJ18
Op een flop van {K-Diamonds}{J-Hearts}{8-Hearts} bet 7000 waarop Dawas all in pushed en Thierry called met {K-Hearts}{6-Hearts}, Dawas laat {K-Spades}{9-Diamonds} zien.
Thierry hit zijn flush middels een {4-Hearts} en dubbelt naar 65K in chips.

Tags: TPN ThierryDawasflush