Main Event TSOP

Kicik takes some risks

Stevedude
Naim Kicik uit Duitsland zit aan de feature table en hij sckakelt zojuist A. Jung uit.
In late positie raised Jung en Kicik in de grote blind callt met {J-Hearts}{4-Hearts}.
De flop komt {Q-Hearts}{5-Hearts}{6-Spades} en Kicik bet uit. Jung pushed all in, Kicik called. De turn is een {J-Spades} en de river een {A-Hearts}, Kicik maakt zijn flush, schakelt Jung uit en verdient weer een killer-chip.

Tags: Naim Kicikflush