Main Event TSOP

Thierry heeft het nu echt gehad

Stevedude
Door het hele toernooi heen is Thierry niet heel vrolijk, hij heeft vrij veel pech. Zo ook de volgende hand: Noel gaat met 59K all-in met {K-Diamonds}{J-Diamonds}. Thierry callt Noel, en heeft {A-Hearts}{J-Hearts}.

Bij de flop {A-Diamonds}{2-Clubs}{Q-Clubs} heeft Thierry toppair gehit, maar heeft Noel een straightdraw. De turn is een {3-Diamonds} en de river, is natuurlijk, {10-Hearts}. Noel hit zijn straat en Thierry heeft het helemaal gehad.

Tags: TSOPHC EnschedeThierry van de BergNoel Geans