Main Event TSOP

4 players left

Stevedude
Preflop bet Kicik uit naar 25K, Asiz raised all in met {A-Hearts}{Q-Hearts} en Kicik called met {K-Hearts}{Q-Clubs}. Het board geeft Asiz een fullhouse middels {6-Hearts}{Q-Spades}{A-Clubs}{2-Hearts}{A-Diamonds} en hij stuurt hiermee zijn landgenoot terug naar Duitsland.

Nazim Kicik eindigt het TSOP main event als 5e en verdient met deze prestatie € 14,040

Tags: Asiz KhodrNazim Kicik