Main Event TSOP

Morgen verder spelen.

Stevedude
Zojuist is het besluit genomen om morgen verder te spelen indien er om 03.00 uur geen winnaar is.
Noel Gaens had een goed voorgevoel, hij had bij voorbaat al het hotel tot en met maandag geboekt.

Tags: TSOPHC Enschede