No Limit Hold'em

AA vs. KK

Stevedude
En zoals in elk toernooi ook hier weer de klassieke clash van de koningen tegen azen.

De actie vindt plaats voor de flop, Dave bet, krijgt een call en vervolgens pushed een speler in late positie all in, Dave gaat in de denktank en callt na 2 minuten.
Dave {K-Spades}{K-Hearts} tegen de {A-Diamonds}{A-Hearts} van zijn tegenstander.
En daarna een bizarre flop, de dealer draait de kaarten om waarbij er een koning bovenop ligt, de dealer schuift de flop uit elkaar en ook de aas verschijnt. {A-Clubs}{10-Diamonds}{K-Diamonds} De koning blijft uit en Dave is down tot 800 chips.

Tags: Mad DaveAA vs KK