Pot Limit Omaha

Blinden levels aangepast

Stevedude
Door het aantal spelers en de rustige rebuy periode heeft de organisatie besloten om het blindenlevel niet meteen te verhogen maar deze te verlengen. We spelen dus door op 30-60 en dit level is tevens ook verlengt naar 45 minuten in plaats van 20 minuten.