Pot Limit Omaha

Steven van Zadelhoff dubbelt op

Stevedude
In omaha is double suited erg prettig, vindt ook Steven.

Hij heeft in zijn hand {4-Hearts}{5-Hearts}{6-Diamonds}{7-Diamonds} wat natuurlijk veel opties biedt.
Op de turn {8-Diamonds}{K-Spades}{5-Diamonds}{J-Clubs} wordt er voor hem de pot gebet, Steven re-bet de pot en de tegenstander pushed all in, Steven callt.
Steven ziet zijn opponent {A-Spades}{K-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Clubs} vasthouden.
De river geeft een {7-Clubs} waardoor Steven zijn straat maakt en naar 7500 chips gaat.

Tags: Steven van ZadelhoffSvZffpot bet