Pot Limit Omaha

Hotels.nl speler out

KellieJ18
Daniel Smidt is exit! Op een board van {A-Hearts}{Q-Diamonds}{9-Spades}{10-Hearts}{8-Diamonds} waren zijn {J-Clubs}{J-Spades}{8-Spades}{3-Hearts} niet goed genoeg tegen de K7JJ van zijn tegenstander. Hoewel een straat altijd leuk is, is een hogere straat toch zuur.

Tags: HC EnschedeTSOP