Pot Limit Omaha

Johan Rensink pakt een lekkere pot

KellieJ18
Preflop gaan drie spelers mee met de grote blinde, en komen tot een flop van {J-Hearts}{4-Spades}{K-Hearts}. Na een check-around, valt {Q-Hearts} op de turn. Johan maakt een stevige bet van 2000, waarop de CO fold en Jin na lang denken allin gaat met {K-Spades}{J-Diamonds}{J-Clubs}{4-Diamonds}. Johan callt met {9-Hearts}{10-Spades}{9-Diamonds}{7-Clubs}, wat de winnende straat maakt. De {9-Clubs} is eigenlijk nog nutteloos, en Jin kan richting rail.

Tags: HC EnschedeTSOP