Pot Limit Omaha

Johan Rensink verliest een pot

Stevedude
Alsaab maakt een goede zet door na de flop all-in te gaan na een raise vvan 2K door Rensink. De flop was {7-Spades}{9-Diamonds}{A-Diamonds}. Nadat Aslaab all-in ging met 10K volgde dus een showdown waarbij dit gebeurde:
Alsaab heeft {7-Diamonds}{7-Hearts}{2-Diamonds}{2-Clubs} en Rensink heeft {8-Diamonds}{A-Hearts}{6-Spades}{5-Clubs}.
Turn: {K-Spades}
River: {A-Clubs}

Dit houdt in dat Rensink met een minimum verschil een grote pot verliest en Alsaab zijn stack zo heeft gemaakt dat het toernooi voor hem een grotere kans van slagen heeft.

Tags: AlsaabRensinkHC EnschedeTSOP