Pot Limit Omaha

Gezi komt tot een split pot

KellieJ18
Een pre-flop allin van de shortstacked Peter Dekker werd snel gecalled door Gezi met {A-Hearts}{A-Clubs}{3-Hearts}{10-Spades} waarbij het kwam tot een split pot. Peter had {A-Diamonds}{A-Spades}{Q-Hearts}{3-Clubs} en het board, dat geen winnaar bood, was {4-Hearts}{9-Spades}{5-Diamonds}{8-Hearts}{3-Spades}.

Tags: TSOPHC Enschede