Pot Limit Omaha

Johan is out!

KellieJ18
Johan Rensink is zojuist uitgeschakeld. Op de Big Blind callt hij de potbet van de UTG speler. De flop komt met {K-Diamonds}{10-Diamonds}{8-Hearts}, en alle chips van Johan gaan erin. De UTG speler callt meteen, en laat {K-Clubs}{A-Hearts}{8-Diamonds}{9-Hearts} zien. Johan ligt achter met zijn straightdraw: {J-Diamonds}{7-Hearts}{9-Clubs}{10-Clubs}. Op de turn ({2-Diamonds}) en de river ({5-Hearts}) komt er geen hulp, en ook Johan mag naar de rail.

Tags: TSOPHC Enschede