Pot Limit Omaha

Peter dubbelt, en goed!

Stevedude
Preflop maakt Dennis er 3000 punten van, waarop Peter direct allin gaat voor zijn resterende 7800 punten. Zowel Gezi als Dennis callen deze raise. De flop brengt dan {4-Diamonds}{4-Hearts}{2-Diamonds}. Gezi bet 5000 punten uit, en Dennis gooit zijn hand weg. Gezi draait dan {J-Hearts}{J-Spades}{A-Spades}{Q-Clubs} om, maar Peter heeft {8-Spades}{K-Hearts}{K-Clubs}{4-Clubs}, wat hem al voorsprong geeft. Dan komen er nog eens twee achten op de turn en river, wat hem een Full House geeft. Uhh.. Ship it?

Tags: HC EnschedeTSOPFinale Tafel