Pot Limit Omaha

En toen waren er nog maar 3!

KellieJ18
Gezi raised preflop naar 5000 punten, waarna Rob Rex allin gaat voor 8600 punten. Zowel Kosmalla en Gezi callen, en zien {J-Spades}{3-Spades}{4-Hearts} op het board verschijnen. De flop wordt gechecked, en op de turn {10-Diamonds} bet Kosmalla 6000 punten, waarop Gezi callt. Een {K-Hearts} op de river, en Kosmalla checkt. Gezi bet 10.000 punten, en Kosmalla callt meteen.

Gezi laat {K-Diamonds}{Q-Clubs}{2-Hearts}{8-Spades} zien, maar Kosmalla heeft daar de betere hand: {K-Clubs}{J-Clubs}{3-Diamonds}{8-Diamonds}. Rob Rex heeft jammer genoeg geen betere hand, en verlaat de zaal met ruim 3000 euro op zak.

Tags: HCFinale tafelHC EnschedeTSOP