Limit Hold'em

Stefan Zadelhoff vs. Marc Dogge

jordyv
Stefan en Marc gaan capt naar de flop.

Flop {3-Clubs}{A-Diamonds}{5-Hearts}

Stefan bet zijn laatste 1200 chips, Marc callt en showt {A-Spades}{Q-Spades}.
Stefan showt {A-Clubs}{Q-Clubs}

Waarop de vrouw van Marc die naast hem aan tafel zit schreeuwt 'Ik had pocket vijven!!!!!'

TPN Ronald: 'Dat wordt geen sex vanacht'