Limit Hold'em

Menno busts a player

jordyv
Menno pakt weer een mooie pot met {A-Clubs}{A-Hearts}. Hij schakelt daarmee zijn tegenstander uit die preflop All In ging met {A-Spades}{Q-Spades}.

Het board kwam {A-Diamonds} {9-Diamonds} {4-Diamonds} {J-Diamonds} {10-Spades}.

Player out en Menno Vlek gaat lekker.

Tags: Vlek busts playerpocker rockets