€1000 Main Event

Van Zadelhoff is out.

jordyv
Nadat er 1 iemand in middle position limped pushed Steven van Zadelhoff All In met {8-Diamonds}{8-Clubs}.

twee seats links van hem vind Francis {K-Clubs}{K-Spades}.

Het {10-Clubs} {Q-Hearts} {A-Diamonds} {7-Spades} {2-Spades} Board bracht Van Zadelhoff geen out en hij is Busted.

Tags: Zadelhoff