€1000 Main Event

TPN Bart Double Up

jordyv
Bart pushed uit middel position All In met {10-Clubs}{10-Spades}.

De grote blind vind {K-Clubs}{A-Spades} en maakt de call.

Het board: {7-Clubs}{2-Spades}{3-Hearts}{Q-Clubs}{3-Clubs}

Zijn tienen blijven staan en staan nu op 29,000

Tags: TPN Bart