€1000 Main Event

TPN Bart crippled na verliezen 200K pot

jordyv
Dal raist vanaf de button naar 13K en Bart callt de 13K.

Op een flop van {J-Hearts}{A-Hearts}{4-Clubs} bet De Dal uit, 10K, Bart raist naar 40K en Peter reraist all-in waarop Bart callt. Totale pot +200K

Bart laat {A-Spades}{9-Hearts} zien en Peter {A-Diamonds}{10-Hearts}

De turn {K-Clubs} en {5-Clubs} boden Bart geen hulp en hij is zwaar shortstack met nog 12K.

Tags: De DalBartTPNbuttonshortstack