€1000 Main Event

Jos Ariaans winnaar Main Event

jordyv
Na een zinderend spannende hand...

Waar er 2 identieke stacks het er op een zogehete coinflip inschuiven, Jos Ariaans met {7-Hearts}{7-Spades} van de {A-Hearts}{Q-Clubs} van Peter "de dal" Dalhuijzen

{9-Hearts}{10-Spades}{J-Hearts}{3-Diamonds}{J-Diamonds}

Jos Ariaans is onder luid applaus de winnaar geworden van het Main event in Venlo!

Tags: winnaarVenloVIP daysMain eventde dalJos Ariaans