No Limit Hold'em

Cees bal schakelt Martin uit

jordyv
Martin limped UTG in met {A-Hearts}{A-Clubs}
SB Cees called met {3-Diamonds}{6-Diamonds}
en de BB checked.

De flop: {2-Spades}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}
Cees pushed All In voor rond de 88K
BB fold
Martin Called

De turn {4-Spades}

De river: {9-Diamonds}

Cees maakt dus op de turn en straat gevolgd door een flush op de river en schakelt zo Martin Meier uit, die naar huis gaat met $2,394

Tags: Cees BalAA cracked by 3d6d