Main Event
Dagen

Grote pot voor Andre Dias!

Happy_Freaked
Martin Jorgensen opent pre flop naar 120.000 waarop Dias de call maakt vanuit de big blind. De flop komt {J-Clubs}{7-Spades}{10-Hearts} en Dias check callt een bet van 100.000.

Op de turn {3-Clubs} checkt Dias weer waarop Jorgensen 150.000 bet en weer gecallt wordt. De river is de {A-Clubs} en Dias besluit voor de derde keer op rijd te checken. Jorgensen denkt nog steeds de pot te kunnen winnen en hij bet na ongeveer 2 minuten nadenken 350.000 en krijgt een snapcall van zijn Portugese tegenstander die {A-?}{Q-?} laat zien. Jorgensen speelt {9-Hearts}{6-Hearts} en doordat hij zijn draw mist kost deze pot hem een heleboel chips!

Tags: Andre DiasMartin Jørgensen