Main Event
Dagen

Het is erg spannend...

Happy_Freaked
Andre Dias opent pre flop naar 200.000 terwijl het doodstil geworden is in de zaal. Marc Sullot besluit te callen zodat ze een {6-Spades}{Q-Spades}{4-Hearts} flop zien. Op de flop checken beide spelers waarop Marc op de turn {10-Diamonds} 200.000 bet en daarmee de pot oppakt.

Tags: Andre DiasMarc Sullot