Main Event
Dagen

Andre Dias is terug in de race...

Happy_Freaked
Andre Dias
Andre Dias gaat pre flop allin voor zijn laatste 1.400.000 punten waarop Marc Sullot de call maakt met {K-Hearts}{J-Hearts}. Dias draait {A-Diamonds}{3-Diamonds} open voor de beste hand.

Het board komt {2-Diamonds}{5-Spades}{Q-Clubs}{Q-Spades}{5-Hearts} waarop Dias wint en hij staat nu weer ver voor op Marc Sullot.

Tags: Andre DiasMarc Sullot