Main Event
Dagen

Maurice Schinkel uitgeschakeld op plaats 27 (£2.720)

Webjoker • Level 17: 5,000-10,000, 1,000 ante
Maurice Schinkel

Zoltan Barabas opende vanuit midden-positie voor 23.000. Twee posities verderop zat Maurice Schinkel in de cutoff en hij schoof allin voor ongeveer 80.000. De button en beide blinden gooiden snel hun kaarten af maar Barabas snapcallde.

Zoltan Barabas: {A-Clubs}{10-Hearts}
Maurice Schinkel: {K-Spades}{J-Spades}

De {9-Spades}{Q-Diamonds}{4-Spades} flop bracht zeker mogelijkheden voor Schinkel maar uiteindelijk mocht het niet zo zijn. De {2-Clubs} op de turn en {7-Diamonds} op de river waren blanks en Schinkel moest richting de rail.

Chip counts
Maurice Schinkel NL Uitgeschakeld

Tags: Maurice Schinkel