Main Event
Dagen

"It's difficult"

Webjoker • Level 16: 3,000-6,000, 500 ante
Marion Adriaans

Marion Adriaans heeft een lastige beslissing als de cutoff allin gaat voor ongeveer 80.000. Marion geeft later aan koning-vrouw gehad te hebben en dacht er eventjes goed over na. Uiteindelijk besloot ze toch te folden, hoewel ze wist dat de Scandinavische jongen met veel meer allin ging dan alleen goede kaarten. Het geld komt in de buurt, maar ook Marion heeft nog maar net iets meer dan tien big blinds.

Tags: Marion Adriaans