Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Cindy Violette verliest chips

Scriptdude
De flop komt {A-Hearts}{K-Hearts}{9-Spades} terwijl Violette en Art Duncan pre-flop all-in zijn. Cindy Violette heeft {A-Spades}{Q-Hearts} en staat voor tegen Duncan's {9-Hearts}{7-Spades}, maar verliest wanneer Duncan trip 9's maakt op de turn.

Tags: cindyvioletteartduncan