Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #9 - Steve Vs. Steve

vanky
Hand #9 - (Limit) Tony George heeft de button in seat 9. Billirakis raiset naar 60,000. Paul-Ambrose reraiset vanaf de cutoff naar 90,000 en Billirakis callt.

The flop is {K-Hearts}{J-Clubs}{9-Diamonds}. Billirakis checkt, Paul-Ambrose bet 30,000 en Billirakis callt. The turn is de {2-Clubs}. Billirakis checkt, Paul-Ambrose bet 60,000, en Billirakis callt.
The river pairt het board met de {J-Diamonds}. Billirakis bet 60,000 en Paul-Ambrose callt.

Steve Billirakis heeft JT pakt de pot. Ambrose muckt.

Tags: WSOP 2007event 1Steve Paul-AmbroseSteve Billirakis