Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #85-86

vanky
Hand #85 - (No-Limit) De button is de lege plek van Ambrose. Alle spelers limpen voor 40,000. De flop is {7-Spades}{6-Clubs}{4-Diamonds}. Iedereen checkt naar de turn: {8-Hearts} en weer volgen drie checks.
De river is een {9-Clubs}. George bet 100,000en de anderen folden.

Hand #86 - (No-Limit) Tony George zit op de button in seat 9. Mueller limpt vanaf de small blind voor 40,000 en Billirakis checkt.
De flop is {K-Clubs}{J-Clubs}{5-Clubs} en beiden checken. De turn is de {K-Hearts}: check, check. De river is {K-Diamonds} en Mueller bets 45,000. Billirakis foldt.

Tags: Tony GeorgeWSOP 2007event 1