Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #117

vanky
Hand #117 - (Limit) Greg Mueller op de button. Hij limpt en Billirakis checkt. Op de flop valt {K-Clubs}{10-Spades}{5-Diamonds}: beiden checken. Billirakis bet de {2-Spades}voor 160,000 en Mueller raiset naar 320,000, waarop Billirakis calls. De river is een {J-Hearts}: Billirakis checkt, Mueller bet 160,000 en Billirakis calls.

Mueller showt {K-Diamonds}{2-Clubs} voor twee paar. Billirakis muckt.

Tags: Greg MuellerSteve BillirakisWSOP 2007event 1